శృంగారం

పెద్దలకు మాత్రమే

శృంగార సామ్రాజ్యం ఇది. పెద్దలకు మాత్రమే. పెద్దల సాంఘిక సంపర్క జాలం ఇది. హెచ్చరిక: మీరు పిన్నలు/ మైనర్లు అయితే తక్షణం ఈ సైట్ వదిలి వెళ్ళండి.

Members

Forum

Blog Posts

himavathi-vijayalatho tholi anubhavam

Posted by Hotmale Palmoori on December 16, 2014 at 8:29pm

Threesome xxx

Posted by Hotmale Palmoori on December 16, 2014 at 6:58pm

నేను,వినీత,తన పూకు

Posted by KasiModdaKumar on December 16, 2014 at 1:45pm

sex and enjoy

Posted by pradeep reddy on December 16, 2014 at 5:53am

Teepi jnapakam

Posted by Hotmale Palmoori on December 15, 2014 at 9:04pm

Ramalingam Rasaleela

Posted by Hotmale Palmoori on December 15, 2014 at 8:55pm

నా సెక్సీ అత్త

Posted by honey78 on December 15, 2014 at 1:49am — 10 Comments

Madhuranubhuthi Geethaaaaaa..........

Posted by Hotmale Palmoori on December 14, 2014 at 8:12pm — 50 Comments

Sarita sarasam

Posted by Hotmale Palmoori on December 13, 2014 at 7:36pm

 

Notes

Welcome to Srungaram!

శృ౦గార౦ సైట్ కి స్వాగత౦!

భార్యా భర్తలు/ప్రియురాలు ప్రియుళ్ళూ కలిసి తమ తమ రీతుల్లో .. అ౦దమైన శృ౦గార రసాలను అనుభవి౦చ౦డి. బోరుకొడితే.. ఈ సైట్ కి వచ్చి మరి౦త తాపాలను పొ౦ది.. సర్లోకాన౦దడోలికల్లో తేలియాడ౦డి.

మీ

మృగరాజు అ౦డ్ టీ౦!

Created by మృగ రాజు Feb 19, 2014 at 9:31pm. Last updated by మృగ రాజు Feb 19.

Latest Activity

nani commented on Hotmale Palmoori's blog post Madhuranubhuthi Geethaaaaaa..........
5 seconds ago
nani commented on Hotmale Palmoori's blog post Madhuranubhuthi Geethaaaaaa..........
1 minute ago
nani commented on Hotmale Palmoori's blog post Madhuranubhuthi Geethaaaaaa..........
1 minute ago
nani commented on Hotmale Palmoori's blog post Madhuranubhuthi Geethaaaaaa..........
2 minutes ago
nani commented on Hotmale Palmoori's blog post Madhuranubhuthi Geethaaaaaa..........
2 minutes ago
nani commented on Hotmale Palmoori's blog post Madhuranubhuthi Geethaaaaaa..........
3 minutes ago
nani commented on Hotmale Palmoori's blog post Madhuranubhuthi Geethaaaaaa..........
3 minutes ago
nani commented on Hotmale Palmoori's blog post Madhuranubhuthi Geethaaaaaa..........
3 minutes ago
nani commented on Hotmale Palmoori's blog post Madhuranubhuthi Geethaaaaaa..........
4 minutes ago
nani commented on Hotmale Palmoori's blog post Madhuranubhuthi Geethaaaaaa..........
4 minutes ago
nani commented on Hotmale Palmoori's blog post Madhuranubhuthi Geethaaaaaa..........
5 minutes ago
nani commented on Hotmale Palmoori's blog post Madhuranubhuthi Geethaaaaaa..........
6 minutes ago
nani commented on Hotmale Palmoori's blog post Madhuranubhuthi Geethaaaaaa..........
6 minutes ago
nani commented on Hotmale Palmoori's blog post Madhuranubhuthi Geethaaaaaa..........
6 minutes ago
nani commented on Hotmale Palmoori's blog post Madhuranubhuthi Geethaaaaaa..........
7 minutes ago
nani commented on Hotmale Palmoori's blog post Madhuranubhuthi Geethaaaaaa..........
7 minutes ago
nani commented on Hotmale Palmoori's blog post Madhuranubhuthi Geethaaaaaa..........
8 minutes ago
nani commented on Hotmale Palmoori's blog post Madhuranubhuthi Geethaaaaaa..........
10 minutes ago
nani commented on Hotmale Palmoori's blog post Madhuranubhuthi Geethaaaaaa..........
15 minutes ago
nani commented on Hotmale Palmoori's blog post Madhuranubhuthi Geethaaaaaa..........
15 minutes ago

Photos

Loading…
  • Add Photos
  • View All

Videos

  • Add Videos
  • View All
 
 
 

Desclaimer:

This site or admins of this site are NOT responsible for the content posted by the members. All photos or videos uploaded on this site are either belong to the member's personal data or from internet public content. If you have any problem with any photos/videos please contact the members who uploaded. If you do not get response from them, then contact anyone of our admins.

According to site policy, nude or porn photos/videos are NOT allowed. Children and people under age 18 photos/videos are also NOT allowed.

Please don't give your personal information to unknown people and don't become victim of internet fraud. This site is not responsible for your identity theft.

ఫ్రెండ్స్,
మీరు అంతా రకరకాల విధాలుగా ఈ సమూహములో ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారని ఆశిస్తున్నాను. బ్లాగులు, కథలు వ్రాయండి, చర్చలు మొదలు పెట్టండి, గ్రూపులు కట్టండి, మంచి ఫోటోలు అందించండి. మీ స్నేహితులనూ, బంధువులనూ ఇందులో చేర్చండి. సెక్స్ భావనలను సిగ్గుపడకుండా ఆనందిద్దాం రండి.
------------------------------
నిర్వాహకులు:
ప్రధాన నిర్వాహకులు: మృగరాజు
ఫోటో నిర్వాహుకులు: డిప్పడు మరియు దివ్యవాణి.
------------------------------
చాట్
చాట్ బార్ సైటులోని ప్రతి పేజీ క్రింద కుడి ప్రక్కన వుంటుంది.
------------------------------
ఫోటోల, వీడియోల మార్గదర్శకాలు:
నింగ్ నిబంధనల వల్ల బూతు బొమ్మలు, వీడియోలు అనుమతింపబడవు! అందువల్ల దయచేసి పైన పేర్కొన్నటువంటి ఫోటోలు కానీ, వీడియోలు కానీ అప్లోడ్ చేయకండి.
------------------------------
తెలుగు
తెలుగులో వ్రాయడం ఇలా
లేఖిని (Lekhini): Type in Telugu

© 2014   Created by Mrugaraju.

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service